{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2020
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 496
Uvez: meki
ISBN: 978-953-346-150-2

Knjiga se sastoji od ukupno 12 poglavlja. U prvom poglavlju se analiziraju osnovne odrednice strukture javnog sektora prema međunarodno prihvaćenim klasifikacijama te se analizira hrvatski javni sektor. Proračun i proračunski proces JLP(R)S predmet je drugog poglavlja. U trećem dijelu analizira se teorijski okvir fiskalnog federalizma, odnosno analiziraju se funkcijski i financijski odnosi između središnje države i nižih razina vlasti. Četvrto poglavlje usko je vezano uz treće, a bavi se raspodjelom javnih funkcija odnosno teorijom fiskalnog federalizma kao tradicionalnog teorijskog okvira za ekonomiku lokalnih jedinica vlasti kao i proučavanjem sustava lokalne javne vlasti u Republici Hrvatskoj. U petom poglavlju se analizira komunalno gospodarstvo u Hrvatskoj. Šesto poglavlje bavi se izvorima prihoda lokalnih jedinica vlasti. Prvo se daje teorijski okvir, a kasnije hrvatska praksa. U sedmom dijelu se analizira porez na nekretnine, kao najčešći i najvažniji prihod lokalnih jedinica u svijetu te se daje analiza pokušaja uvođenja istog u Hrvatskoj u proteklom desetljeću. Osmo poglavlje proučava fiskalne nejednakosti te fiskalne neravnoteže koje postoje među lokalnim jedinicama vlasti. U devetom poglavlju se analizira financiranje lokalnih jedinica vlasti zaduživanjem. U desetom se poglavlju analiziraju alternativni modeli nabave javnih dobara i usluga gdje je pretežiti dio ukupnih rizika javnog projekta prenesen na investitora iz privatnog sektora. Poglavlje jedanaest bavi se upravljanjem imovinom, prvenstveno nekretninama JLP(R)S koje se promatraju kao resurs koji mora biti prepoznat kao veliki potencijal prvenstveno u cilju lokalnog ekonomskog razvoja te kao alternativni izvor prihoda općina, gradova i županija. Posljednje, dvanaesto, poglavlje posvećeno je regionalnoj politici i fondovima Europske unije.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet