Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), 110/15), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi Zagreb, Trg J.F. Kennedya 6. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Podaci potrebni za podnošenje prigovora:
  • poštom ili osobno - na adresu: Ekonomski fakultet, trg J.F. Kennedya 6, 10000 Zagreb
  • e-mailom - na e-mail adresu: webshop@net.efzg.hr
  • telefonom - na broj: +385 01 238 - 3212
Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet