Literatura

  • 11,81 €(88,98 kn)
  • 13,13 €(98,93 kn)
  • 13,27 €(99,98 kn)
  • 11,81 €(88,98 kn)
  • 10,61 €(79,94 kn)
  • 19,90 €(149,94 kn)
  • 21,23 €(159,96 kn)
  • 5,30 €(39,93 kn)
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Kupovina trenutno nije moguća.U tijeku je prilagodba poslovanja sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH.