Literatura

  • 6,50 €(48,98 kn)
  • 15,79 €(118,97 kn)
  • 3,84 €(28,93 kn)
  • 6,50 €(48,98 kn)
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Kupovina trenutno nije moguća.U tijeku je prilagodba poslovanja sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH.