Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 27208467122 vlasnik je Internet stranice EFZG Webshop.
Ovi opći Uvjeti poslovanja i pravila odnose se na korištenje EFZG Webshop-a, odnosno mrežne stranice shop.efzg.hr. Ekonomski fakultet - Zagreb zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja mrežnih stranica, o čemu je dužan obavijestiti javnost na istim stranicama. Ekonomski fakultet - Zagreb kao vlasnik mrežnih stranica EFZG Webshop ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovim mrežnim stranicama, no po upozorenju obavezan je ispraviti sve eventualne pogreške u roku od 3 radna dana po dojavi greške.

Cijene
Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama (HRK) i sadrže obračunatu zakonski propisanu stopu PDV-a. U cijenu nisu uračunati troškovi dostave, koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja proizvoda. 
Ekonomski fakultet - Zagreb (prodavatelj) je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Cijene za akcije bit će jasno naznačene uz svaki proizvod.

Uvjeti kupnje
Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, dostave te reklamacija i povrata artikala koji su ponuđeni na ovim mrežnim stranicama.
Postupak te uvjeti kupnje proizvoda putem EFZG Webshop-a definirani su kroz sljedeće korake:
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet