{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2014.
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 176
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6025-87-9

Kada je riječ o normama te procesima normizacije i integracije normi koji su središnja tema ovoga udžbenika može se utvrditi kako malo koji pojam posjeduje veću društvenu ili ekonomsku važnost od pojma normizacije. Uobičajeni način života svakoga pojedinca, poslovanja svake organizacije ili funkcioniranja bilo koje društvene zajednice, omogućen je ili barem uvelike olakšan, upravo zahvaljujući normizaciji. Važnost normi uočena je već u najstarijim civilizacijama o čemu svjedoče brojni povijesni zapisi, a protekom vremena naša ovisnost o normama postaje sve veća. Ovaj udžbenik usredotočen je na sustave upravljanja i njihovu normizaciju upravo zato što broj normi na tome području u posljednjih nekoliko godina ekspanzivno raste. Porastom broja normi za sustave upravljanja javlja se pitanje njihove integracije u jedinstveni sustav upravljanja.

Nadalje, brojni su unutarnji motivi koji potiču organizaciju na integraciju sustava upravljanja, uključujući postizanje troškovne efikasnosti, unaprjeđenje produktivnosti, ispunjavanje zahtjeva korisnika i tržišnu prepoznatljivost. Jedan od motiva za pisanje udžbenika je činjenica kako primjena brojnih integriranih sustava upravljanja, a posljedično i njihova integracija, može uvelike unaprijediti konkurentnost hrvatskih poduzeća. U knjizi su obuhvaćene sve najvažnije problemske skupine iz područja normiranih sustava upravljanja i njihove integracije. Pri tome su uvaženi najnoviji trendovi na području normizacije i integracije sustava upravljanja kao i relevantna inozemna literatura.

Udžbenik je podijeljen na sedam poglavlja. U prvome poglavlju udžbenika defi nira se pojam sustava upravljanja te se analizira odnos između sustava
kvalitete i strateškog upravljanja organizacijom. Drugo poglavlje udžbenika posvećeno je normizaciji. Definirani su osnovni pojmovi i ključna djela odgovorna za donošenje normi te je prikazan razvoj normi za sustave upravljanja. Slijedi poglavlje u kojemu se detaljno opisuje sustav upravljanja kvalitetom kao temelj za izgradnju integriranih sustava upravljanja. Detaljno se obrađuju zahtjevi norme ISO 9001:2008. Četvrto poglavlje uključuje pregled normiranog sustava upravljanja zaštitom okoliša i analize problematike održivoga razvoja. U petome poglavlju udžbenika daje se prikaz ostalih najznačajnijih i najčešće primjenjivanih normiranih sustava upravljanja. Posebna pozornost posvećena je tematici upravljanja poslovnim rizicima jer se sve novije revizije normiranih sustava upravljanja oslanjaju na upravljanje rizicima. Audit sustava upravljanja je obrađen u šestome poglavlju udžbenika, a pristupi integraciji sustava upravljanja se analiziraju u posljednjem poglavlju.

Ovaj udžbenik primarno je namijenjen dvjema skupinama korisnika. Prvu predstavljaju studente ekonomskih fakulteta zainteresirani za područje integracije sustava upravljanja koje predstavlja dio nešto šire menadžerske rasprave o učinkovitom upravljanju organizacijom. Pored pedagoške, knjiga ima i svoju stručnu vrijednost, jer može predstavljati putokaz brojnim menadžerima kvalitete kao i osobama zaduženima za izgradnju i funkcioniranje ostalih sustava upravljanja obrađenih u knjizi. Dodatnu dimenziju stručnoj vrijednosti ove knjige, pored aktualnosti teme, daje činjenica kako je literatura o integraciji sustava upravljanja jako oskudna, prije svega na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet