{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2020.
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 524
Uvez: meki
ISBN: 978-953-346-136-6

Udžbenik Metode primijenjene matematičke i statističke analize bavi se metodama statističke analize odabranim u skladu s nastavnim planom i programom istoimenog predmeta koji se od akademske godine 2009./2010. izvodi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Udžbenik također pokriva i sadržaj kolegija Analiza vremenskih nizova i prognoziranje na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ekonomije i poslovne ekonomije te se može koristiti i kao dopunska literatura za kolegije specijalističkog poslijediplomskog studija (kolegiji Ekonometrijske metode i modeli te Modeli i metode analize financijskih serija) i na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije (kolegij Osnove ekonometrije). Udžbenik je prije svega namijenjen studentima ekonomskih i njima srodnih fakulteta, no može koristiti i širem krugu zainteresiranih osoba koje u svom znanstvenom ili stručnom radu primjenjuju ekonometrijske metode i modele. Udžbenik je podijeljen na deset poglavlja. U svakom se poglavlju opisuju odabrane statističke metode koje se ilustriraju primjerima provedenima na realnim podacima s detaljno opisanim rješenjima. Za provođenje empirijske analize, korišteni su različiti statistički programski paketi (SAS, STATA, EViews, gretl, Minitab i dr.) kako bi korisnik dobio uvid dijela mogućnosti koje navedeni programski paketi pružaju. Ne ulazeći u tehnički aspekt navedenih programa, naglasak je stavljen na analizu i interpretaciju rezultata računalnih ispisa.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet