{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2012.
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 226
Uvez: meki
ISBN: 978-953-6025-43-5

Pri izradi priručnika autorice su se vodile željom da štivo ima uporabnu vrijednost, što je vidljivo i u njegovu naslovu: “Procjena vrijednosti poduzeća – praktični vodič za primjenu u poslovnoj praksi”. Priručnik je namijenjen prije svega onima koji već posjeduju temeljna znanja iz područja financijske analize i žele detaljnije ovladati metodama i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća kako bi stečena znanja i vještine mogli uspješno implementirati u svakodnevnoj praksi. Primarno, to je profesija financijskih analitičara koji procjenjuju vrijednost različitih gospodarskih subjekata i imovinskih oblika. Također je namijenjen i menadžerima koji žele procijeniti vrijednost poduzeća u kojem rade, kako bi učinkovitije upravljali vrijednošću i resursima poduzeća koji je stvaraju. Koristi od ovog štiva imat će i studenti poslovne ekonomije koji se usmjeravaju u području financijske analize. Ipak, pri pisanju priručnika težilo se tome da njegov sadržaj bude napisan jednostavnim rječnikom, s velikim brojem objašnjavajućih primjera, kako bi bio od koristi široj čitateljskoj publici zainteresiranoj za područje procjene vrijednosti poduzeća. Priručnik ima sedam poglavlja. Prvo poglavlje pruža uvid u neke općenite stavove o vrijednosti i načinu njezine procjene.

Drugo se bavi analizom okruženja poduzeća, analizom industrije kojoj poduzeće pripada te analizom njegovog poslovanja i rizika kojima je pri tome izloženo. Ovakva analiza, koja je po svojoj prirodi primarno kvalitativnog karaktera, osigurava analitičarima postavljanje realnijih pretpostavki o budućem poslovanju poduzeća, trendovima u industriji i okruženju. Ona je neizostavan dio svih kvalitetno učinjenih procjena vrijednosti i njoj je, iako nije dio tradicionalne financijske analize, zbog njezine velike važnosti, posvećeno cijelo poglavlje. U trećem se poglavlju analizira struktura kapitala poduzeća, odnosno struktura dugoročnih izvora financiranja iz koje proizlazi izračun troškova pojedinih komponenti kapitala, kao i ukupni trošak kapitala poduzeća. Ispravan izračun ukupnog troška kapitala iznimno je važan za procjenu vrijednosti poduzeća. Stoga su detaljno objašnjeni različiti pristupi određivanja troškova pojedinih komponenti kapitala koji, ako su pravilno određeni, vode do adekvatne procjene vrijednosti poduzeća. Nastavak priručnika predstavlja tri metode procjene vrijednosti ustaljene u praksi financijske analize – metodu diskontiranih novčanih tokova (poglavlje 4), metodu rezidualnog dohotka (poglavlje 5) te metodu usporedivih multiplikatora (poglavlje 6).

Za svaku od metoda predstavljen je način provedbe, kriteriji za odabir prikladnih parametara i pretpostavki, kao i najvažnije formule, te su pridodani primjeri kojima se objašnjavaju pojedini koraci metode. Također su navedene prednosti i nedostaci svake metode. Sedmo poglavlje obuhvaća cjelokupan primjer procjene vrijednosti poduzeća iz realnog sektora putem metoda analiziranih u prethodnim poglavljima, uz komentare i obrazloženja vezana uz raspon vrijednosti procjenjivanog poduzeća.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet