{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2020.
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 368
Uvez: meki
ISBN: 978-953-346-140-3

Temeljni cilj i svrha ovoga udžbenika je popunjavanje praznine u domaćoj udžbeničkoj i stručno-znanstvenoj literaturi u području računovodstvenog praćenja poslovnih procesa u financijskim institucijama. Kao sveučilišni nastavnici osjećali smo potrebu i smatrali svojom akademskom dužnošću pripremiti ovo izdanje, ponajprije studentima, a potom i stručnoj javnosti, kao podlogu za učenje i usvajanje potrebnih znanja o ovom specifičnom i zahtjevnom području računovodstva i financijskog izvještavanja. Financijske institucije su složeni pojam koji obuhvaća niz heterogenih poslovnih subjekata i djelatnosti kojima je zajedničko obilježje da dominantno posluju s financijskom imovinom i izložene su istovrsnim ili sličnim poslovnim rizicima svojstvenim financijskim tržištima. Upravo ta činjenica motivirala nas je da posebnosti računovodstvenog praćenja poslovanja banaka, osiguravajućih društava i investicijskih fondova, kao temeljnih financijskih institucija, objedinimo u ovo integralno izdanje čija se poglavlja mogu proučavati i kao zasebne, tematski zaokružene cjeline. Kako računovodstvo ima funkciju praćenja poslovnih procesa, za njegovu svrhovitost i kvalitetu nužno je ponajprije upoznati normativni i stručni okvir te razumjeti sam proces. Ovim smo se načelom rukovodili u koncipiranju sadržaja svakoga poglavlja koje obrađuje računovodstveno praćenje i financijsko izvještavanje jednog od tri temeljna oblika financijskih institucija. To podrazumijeva da je uvodno prezentiran i objašnjen stručni i normativni okvir djelovanja te funkcionalna obilježja predmetnih institucija i osnova njihovih poslovnih procesa.

Potom su detaljno prezentirane i sustavno objašnjene specifičnosti računovodstvenog procesiranja i financijskog izvještavanja. Konačno, materija se metodički zaokružuje prikazom i objašnjenjima priznavanja i knjigovodstvenog bilježenja elemenata financijskog položaja i uspješnosti na primjerima knjiženja hipotetskih specifičnih i općih poslovnih događaja u pojedinim financijskim institucijama. Navedeni pristup je dio nastojanja da sadržaj i metodologija obrade materije u knjizi ima ne samo obilježja udžbeničke građe za studente koji izučavaju PREDGOVOR 10 RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTITUCIJA računovodstvo financijskih institucija, već i obilježja praktičnog vodiča (priručnika) za poslovnu praksu u financijskom poslovnom okruženju. Pisanju ovoga izdanja prethodila su dugogodišnja i pomna proučavanja aktualne nacionalne i europske legislative, dostupnih stručnih i znanstvenih izvora te intenzivna suradnja s praktičarima - ekspertima iz domaćih financijskih institucija.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet