{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].Name}}

Autor/i: {{listOfProducts[lastIndexOfRelated].ShortDescription}}
{{listOfProducts[lastIndexOfRelated].SinglePriceToPay_print}}
U cijenu je uključen PDV
DOSTUPNOST NA UPIT
Pošaljite upit na webshop@net.efzg.hr ili nas nazovite na +385 1 238 3212
Godina izdanja: 2018.
Jezik izdanja: hrvatski
Broj stranica: 235
Uvez: meki
ISBN: 978-953-346-049-9

U radu se istražuje važnost šokova ponude i potražnje u poslovnim ciklusima posttranzicijskih zemalja Europske unije, te postojanje nominalnih i realnih rigidnosti. Te se pojave promatraju u okviru dvije sukobljene teorije poslovnih ciklusa: teorije realnog poslovnog ciklusa (RBC) i nove keynezijanske teorije (NK). Te dvije teorije poslovnih ciklusa znatno su zastupljene u literaturi, premda imaju različite pretpostavke, različite mehanizme djelovanja te gotovo dijametralno suprotne zaključke i preporuke za ekonomsku politiku. RBC teorija pretpostavlja da su glavni uzrok poslovnih ciklusa promjene u tehnologiji. Prema RBC teoriji ekonomija uvijek djeluje na svojoj optimalnoj razini bez ikakvih rigidnosti, pa je zbog toga uloga ekonomske politike vrlo ograničena.

Drugim riječima, ako je stanje u gospodarstvu na optimumu, tada je ekonomska politika uvelike suvišna. S druge strane, nova keynezijanska teorija uzroke poslovnih ciklusa vidi u šokovima potražnje i brojnim rigidnostima koje onemogućavaju da se ekonomija približi svome optimumu. Zbog toga je presudna uloga ekonomske politike, jer se pravilnom kombinacijom mjera gospodarstvo može približiti optimumu. U radu je pokazano kako su šokovi potražnje dominantni u objašnjavanju poslovnih ciklusa gotovo svih posttranzicijskih zemalja te kako postoje indicije nominalnih i realnih rigidnosti. Nominalne rigidnosti se tumače kao ljepljive/ trome cijene, dok se realne rigidnosti tumače kao slab utjecaj BDP - a na inflaciju. Dobiveni rezultati su u snažnom kontrastu sa zaključcima teorije realnog poslovnog ciklusa (engl. Real Business Cycle – RBC), dok su neki od zaključaka u skladu s novom kejnezijanskom teorijom.
© Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet